Μελέτη - Προϋπολογισμός.

1) Εκπόνηση μελέτης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

2) Διαχείρισης για εργονομία και ασφάλεια  με την καταλληλότερη επιλογή αποθηκευτικού συστήματος και μηχανημάτων ή μέσων διακίνησης.

3) Τελικό layout.

4) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών.

5) Προϋπολογισμός έργου.

vZrOsD