Ψηφιοποίηση

1) Προετοιμασία Αρχείου.

2) Αρχειοθέτηση & Αποθήκευση   φυσικού αρχείου.

3) Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση.

4) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

3610762